Lượt truy cập: 14628831
Người online: 110

Họ và tên: Võ Đình Tín

Tên thường gọi: Võ Đình Tín

Ngày sinh: 3/10/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông

Ngày vào đảng: 19/5/1985

Đoàn ĐBQH: Đắk Nông

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không