Lượt truy cập: 14265612
Người online: 135

Họ và tên: Ka H`Hoa

Tên thường gọi: Ka H`Hoa

Ngày sinh: 6/11/1987

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Châu Mạ

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong , Đắk Nông

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Giáo viên, Bí thư Chi đoàn Trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Ngày vào đảng: 22/2/2019

Đoàn ĐBQH: Đắk Nông

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không