Lượt truy cập: 14635422
Người online: 247

Họ và tên: Ngô Thanh Danh

Tên thường gọi: Ngô Thanh Danh

Ngày sinh: 20/10/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Nam, huyện Thăng Bình , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Cử nhân Lịch sử

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Đắk Nông

Ngày vào đảng: 10/3/1989

Đoàn ĐBQH: Đắk Nông

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện Tuy Đức nhiệm kỳ 2006-2011; tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011-2016