Lượt truy cập: 14429392
Người online: 69

Họ và tên: K` Choi

Tên thường gọi: K` Choi

Ngày sinh: 2/2/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mnông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong , Đắk Nông

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Học viện Quốc phòng

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Đại tá, Cán bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông

Ngày vào đảng: 30/8/1981

Đoàn ĐBQH: Đắk Nông

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện Đắk R’Lấp nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016