Lượt truy cập: 14635494
Người online: 107

Họ và tên: Nguyễn Xuân Cường

Tên thường gọi: Nguyễn Xuân Cường

Ngày sinh: 14/10/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nơi làm việc: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày vào đảng: 6/8/1986

Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không