Lượt truy cập: 14106998
Người online: 75

Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thủy

Ngày sinh: 15/12/1977

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chi Lăng, huyện Quế Võ , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Luật hình sự

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Brunây

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ngày vào đảng: 8/7/2005

Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không