Lượt truy cập: 12626739
Người online: 577

Họ và tên: Dương Quang Sơn

Tên thường gọi: Dương Quang Sơn

Ngày sinh: 14/10/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Tích Lương, TP.Thái Nguyên , Thái Nguyên

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Giám đốc công ty Điện lực Bắc Kạn

Nơi làm việc: Công ty Điện lực Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 15/2/1995

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không