Lượt truy cập: 12640408
Người online: 226

Họ và tên: Triệu Thị Thu Phương

Tên thường gọi: Triệu Thị Thu Phương

Ngày sinh: 5/9/1977

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Dao

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể , Bắc Kạn

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh đoàn Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 19/5/2005

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không