Lượt truy cập: 12617730
Người online: 86

Họ và tên: Nguyễn Văn Minh

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Minh

Ngày sinh: 21/6/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Long, TP.Bắc Ninh , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 2/9/1980

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không