Lượt truy cập: 14087137
Người online: 94

Họ và tên: Phương Thị Thanh

Tên thường gọi: Phương Thị Thanh

Ngày sinh: 21/3/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Nùng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hồng Việt, huyện Hòa An , Cao Bằng

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 8/11/1996

Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2004 – 2011, 2011-2016