Lượt truy cập: 14629049
Người online: 126

Họ và tên: Triệu Thị Thu Phương

Tên thường gọi: Triệu Thị Thu Phương

Ngày sinh: 5/9/1977

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Dao

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể , Bắc Kạn

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 19/5/2005

Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không