Lượt truy cập: 14430097
Người online: 70

Họ và tên: Hồ Thị Kim Ngân

Tên thường gọi: Hồ Thị Kim Ngân

Ngày sinh: 2/3/1978

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, số 16, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 29/1/2008

Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không