Lượt truy cập: 14265778
Người online: 171

Họ và tên: Hoàng Duy Chinh

Tên thường gọi: Hoàng Duy Chinh

Ngày sinh: 15/9/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn , Bắc Kạn

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 7/2/1995

Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-2011, 2011-2016