Lượt truy cập: 14107097
Người online: 147

Họ và tên: Nguyễn Hồng Thái

Tên thường gọi: Nguyễn Hồng Thái

Ngày sinh: 7/5/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Chỉ huy Tham mưu, Học viện Quốc phòng; Kỹ sư Xây dựng, Học viện kỹ thuật Quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1

Nơi làm việc: Tư lệnh Quân khu 1

Ngày vào đảng: 7/12/1987

Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Ngày 18/4/2019, UBTVQH đã ban hành NQ số 681/NQ-UBTVQH14 v/v chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH Phú Thọ đến Đoàn ĐBQH Tp Hà Nội đối với ông Nguyễn Hồng Thái để phù hợp với địa bàn công tác mới.