Lượt truy cập: 14434180
Người online: 102

Họ và tên: Nguyễn Phi Long

Tên thường gọi: Nguyễn Phi Long

Ngày sinh: 12/3/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái , Yên Bái

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Vận tải - Kinh tế đường sắt

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, Phó Bí thư tỉnh ủy Bình Định, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Bình Định.

Ngày vào đảng: 5/3/1998

Đoàn ĐBQH: Bình Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Ngày 09/1/2018: Ban Chấp hành TW có Quyết định số 659-QĐNS/TW luân chuyển và chỉ định đ/c Nguyễn Phi Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 21/3/2018: được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ngày 08/5/2018: NQ 498/UBTVQH14 chuyển sinh hoạt của ông Nguyễn Phi Long từ Đoàn ĐBQH Bình Dương đến Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định