Lượt truy cập: 14627012
Người online: 93

Họ và tên: Phùng Xuân Nhạ

Tên thường gọi: Phùng Xuân Nhạ

Ngày sinh: 3/6/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tống Phan, huyện Phù Cừ , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nơi làm việc: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày vào đảng: 19/12/1997

Đoàn ĐBQH: Bình Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không