Lượt truy cập: 14476956
Người online: 115

Họ và tên: Nguyễn Hữu Đức

Tên thường gọi: Nguyễn Hữu Đức

Ngày sinh: 28/8/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - CuBa

Nơi làm việc: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Ngày vào đảng: 30/8/2001

Đoàn ĐBQH: Bình Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không