Lượt truy cập: 14265786
Người online: 160

Họ và tên: Nguyễn Văn Cảnh

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Cảnh

Ngày sinh: 7/12/1977

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cát Tài, huyện Phù Cát , Bình Định

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Quốc Thắng, tỉnh Bình Định

Nơi làm việc: Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Quốc Thắng, tỉnh Bình Định

Ngày vào đảng: 11/6/2012

Đoàn ĐBQH: Bình Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không