Lượt truy cập: 12646697
Người online: 138

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Tùng

Ngày sinh: 15/6/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Sử học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định khoá XIII, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Bình Định

Ngày vào đảng: 1/12/1986

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016