Lượt truy cập: 12650218
Người online: 63

Họ và tên: Đặng Công Lý

Tên thường gọi: Đặng Công Lý

Ngày sinh: 15/5/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Bí thư Ban cán sự Đảng; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định; Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định

Ngày vào đảng: 5/12/1986

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không