Lượt truy cập: 12703454
Người online: 123

Họ và tên: Phạm Thị Thu Hồng

Tên thường gọi: Phạm Thị Thu Hồng

Ngày sinh: 19/7/1961

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm sử - chính trị, cử nhân hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định

Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định

Ngày vào đảng: 22/12/1993

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không