Lượt truy cập: 12646686
Người online: 128

Họ và tên: Nguyễn Văn Cảnh

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Cảnh

Ngày sinh: 7/12/1977

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cát Tài, huyện Phù Cát , Bình Định

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 28/5/2012

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không