Lượt truy cập: 12652150
Người online: 121

Họ và tên: Vương Đình Huệ

Tên thường gọi: Vương Đình Huệ

Ngày sinh: 15/3/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Nơi làm việc: Ban Kinh tế Trung ương

Ngày vào đảng: 9/3/1984

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không