Lượt truy cập: 14626435
Người online: 82

Họ và tên: Đặng Hoài Tân

Tên thường gọi: Đặng Hoài Tân

Ngày sinh: 11/1/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội Nông dân tỉnh Bình Định

Ngày vào đảng: 7/6/1997

Đoàn ĐBQH: Bình Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không