Lượt truy cập: 14431895
Người online: 109

Họ và tên: Huỳnh Cao Nhất

Tên thường gọi: Huỳnh Cao Nhất

Ngày sinh: 29/11/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Du lịch tỉnh Bình Định

Ngày vào đảng: 29/4/1995

Đoàn ĐBQH: Bình Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không