Lượt truy cập: 14478530
Người online: 94

Họ và tên: Lý Tiết Hạnh

Tên thường gọi: Lý Tiết Hạnh

Ngày sinh: 30/10/1972

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định

Ngày vào đảng: 3/4/1999

Đoàn ĐBQH: Bình Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không