Lượt truy cập: 14265666
Người online: 157

Họ và tên: Lê Kim Toàn

Tên thường gọi: Lê Kim Toàn

Ngày sinh: 5/5/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn , Bình Định

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Bình Định

Ngày vào đảng: 8/10/1992

Đoàn ĐBQH: Bình Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 1999 - 2004; 2011 - 2016