Lượt truy cập: 14433881
Người online: 108

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thiện

Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Thiện

Ngày sinh: 27/3/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phong Bình, huyện Phong Điền , Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nơi làm việc: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày vào đảng: 2/6/1985

Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên - Huế

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-2011, 2011-2016