Lượt truy cập: 12618654
Người online: 101

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thiện

Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Thiện

Ngày sinh: 27/3/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phong Bình, huyện Phong Điền , Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế, Cử nhân Anh văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày vào đảng: 2/6/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa V, VI