Lượt truy cập: 12618604
Người online: 88

Họ và tên: Đặng Ngọc Nghĩa

Tên thường gọi: Đặng Ngọc Nghĩa

Ngày sinh: 11/7/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hương Văn, huyện Hương Trà , Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ngày vào đảng: 20/11/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Điều động về công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh theo Nghị quyết số 731/NQ-UBTVQH13