Lượt truy cập: 12617732
Người online: 88

Họ và tên: Đồng Hữu Mạo

Tên thường gọi: Đồng Hữu Mạo

Ngày sinh: 1/3/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền , Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính, Cử nhân Hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày vào đảng: 14/12/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2004-2011