Lượt truy cập: 12652799
Người online: 248

Họ và tên: Nguyễn Hội

Tên thường gọi: Hòa thượng Thích Chơn Thiện

Ngày sinh: 1/12/1942

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Phật giáo

Quê quán: Xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang , Thừa Thiên Huế

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Phật học, Thạc sĩ Tâm lý Giáo dục, Thạc sĩ Triết học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban giáo dục Tăng ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, chùa Hồng Đức

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không