Lượt truy cập: 14638324
Người online: 100

Họ và tên: Nguyễn Hội

Tên thường gọi: Hòa thượng Thích Chơn Thiện

Ngày sinh: 1/12/1942

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang , Thừa Thiên Huế

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Phật học, Cử nhân Triết học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Giáo dục tăng ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế

Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên - Huế

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Đã viên tịch ngày 08-11-2016