Lượt truy cập: 14098429
Người online: 117

Họ và tên: Nguyễn Chí Tài

Tên thường gọi: Nguyễn Chí Tài

Ngày sinh: 8/1/1980

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú Thanh, huyện Phú Vang , Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Sư phạm Tâm lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày vào đảng: 17/7/2006

Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên - Huế

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không