Lượt truy cập: 14434721
Người online: 95

Họ và tên: Nguyễn Chí Tài

Tên thường gọi: Nguyễn Chí Tài

Ngày sinh: 8/1/1980

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú Thanh, huyện Phú Vang , Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Sư phạm Tâm lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế,

Ngày vào đảng: 17/7/2006

Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên - Huế

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không