Lượt truy cập: 14266056
Người online: 51

Họ và tên: Tô Lâm

Tên thường gọi: Tô Lâm

Ngày sinh: 10/7/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học, Đại học An ninh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh

Nơi làm việc: Bộ Công an

Ngày vào đảng: 22/8/1981

Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không