Lượt truy cập: 14266697
Người online: 95

Họ và tên: Trần Văn Túy

Tên thường gọi: Trần Văn Túy

Ngày sinh: 20/7/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Dương, huyện Gia Bình, , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế Nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào

Nơi làm việc: Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/9/1983

Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Bắc Ninh khóa XV, XVI, XVII từ năm 1999-2016