Lượt truy cập: 14478535
Người online: 97

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bảo

Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Bảo

Ngày sinh: 16/6/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Văn Môn, huyện Yên Phong , Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Malaysia; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị VIệt Nam - Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch,

Nơi làm việc: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Ngày vào đảng: 20/1/1995

Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2011