Lượt truy cập: 12620820
Người online: 109

Họ và tên: Trần Văn Túy

Tên thường gọi: Trần Văn Túy

Ngày sinh: 20/7/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Dương, huyện Gia Bình , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/9/1983

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh