Lượt truy cập: 12655166
Người online: 139

Họ và tên: Nguyễn Trọng Trường

Tên thường gọi: Nguyễn Trọng Trường

Ngày sinh: 30/6/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Thẩm phán, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Ngày vào đảng: 17/1/1998

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không