Lượt truy cập: 12705255
Người online: 123

Họ và tên: Đỗ Thị Huyền Tâm

Tên thường gọi: Đỗ Thị Huyền Tâm

Ngày sinh: 17/10/1966

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh , Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế Ngoại thương

Nghề nghiệp, chức vụ : Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Tâm, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Tâm

Ngày vào đảng: 29/7/2010

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không