Lượt truy cập: 12703295
Người online: 102

Họ và tên: Nguyễn Văn Chiến

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Chiến

Ngày sinh: 2/3/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Trung học Sư phạm

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Ninh

Ngày vào đảng: 16/8/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không