Lượt truy cập: 12648832
Người online: 218

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hòa

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thanh Hòa

Ngày sinh: 3/11/1954

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nội Duệ, huyện Tiên Du , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục, Cử nhân sư phạm Văn, xã hội học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Ngày vào đảng: 20/11/1987

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không