Lượt truy cập: 12618476
Người online: 62

Họ và tên: Tô Huy Rứa

Tên thường gọi: Tô Huy Rứa

Ngày sinh: 4/6/1947

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Triết học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Nơi làm việc: Ban Tổ chức Trung ương Đảng, số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 6/2/1967

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không