Lượt truy cập: 14433836
Người online: 111

Họ và tên: Nguyễn Như So

Tên thường gọi: Nguyễn Như So

Ngày sinh: 23/8/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Tập Đoàn DABACO Việt Nam

Ngày vào đảng: 14/4/1979

Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016