Lượt truy cập: 14635196
Người online: 244

Họ và tên: Trần Thị Hằng

Tên thường gọi: Trần Thị Hằng

Ngày sinh: 12/7/1972

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh

Ngày vào đảng: 3/8/1995

Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2011-2016