Lượt truy cập: 14098300
Người online: 66

Họ và tên: Nguyễn Nhân Chiến

Tên thường gọi: Nguyễn Nhân Chiến

Ngày sinh: 20/2/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thôn Chi Hồ, Xã Tân Chi, huyện Tiên Du , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Nông nghiệp II

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh

Ngày vào đảng: 15/5/1983

Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2001-2006; nhiệm kỳ2011-2016