Lượt truy cập: 14629089
Người online: 122

Họ và tên: Sùng A Hồng

Tên thường gọi: Sùng A Hồng

Ngày sinh: 5/12/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo , Điện Biên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Công an tỉnh Điện Biên

Ngày vào đảng: 1/10/1988

Đoàn ĐBQH: Điện Biên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011-2015