Lượt truy cập: 14474130
Người online: 182

Họ và tên: Trần Thị Dung

Tên thường gọi: Trần Thị Dung

Ngày sinh: 21/10/1961

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ninh Cường, huyện Trực Ninh , Nam Định

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 6/10/1996

Đoàn ĐBQH: Điện Biên

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không