Lượt truy cập: 12629012
Người online: 102

Họ và tên: Lò Văn Muôn

Tên thường gọi: Lò Văn Muôn

Ngày sinh: 3/4/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Noong Luống, huyện Điện Biên , Điện Biên

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Ngày vào đảng: 14/8/1990

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không